Xem Nhiều 12/2022 #️ Công Bố Lưu Hành Mỹ Phẩm Sản Phẩm Nước Hoa / 2023 # Top 15 Trend | Skintredep.com

Xem Nhiều 12/2022 # Công Bố Lưu Hành Mỹ Phẩm Sản Phẩm Nước Hoa / 2023 # Top 15 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Công Bố Lưu Hành Mỹ Phẩm Sản Phẩm Nước Hoa / 2023 mới nhất trên website Skintredep.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bước 1: Tiến hành lập phiếu công bố mỹ phẩm và bản mềm

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được lập theo mẫu Phụ lục số 01-MP, cách ghi các nội dung trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02-MP. Nội dung chi tiết bao gồm:

Các sản phẩm cùng một chủ sở hữu sản phẩm thuộc một trong các trường hợp sau đây được phép công bố trong một Phiếu công bố:

Sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất hoàn chỉnh tại mỗi công ty sản xuất khác nhau thì công bố riêng. Trường hợp có trên một công ty tham gia các công đoạn sản xuất để sản xuất ra một sản phẩm hoàn chỉnh thì lập chung trong một Phiếu công bố và phải nêu rõ tên và địa chỉ đầy đủ của từng công ty;

Các sản phẩm được đóng dưới tên chung và được bán dưới dạng một bộ sản phẩm. Riêng đối với các sản phẩm cùng tên, cùng dòng sản phẩm có công thức tương tự nhau nhưng có màu sắc hoặc mùi khác nhau phải được công bố riêng; và

Các dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược – Bộ Y tế quyết định dựa vào quyết định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN.

Về công bố tính năng của sản phẩm:

Mỹ phẩm được sử dụng cho những phần cho phép của cơ thể với mục đích duy nhất hoặc mục đích chính là làm sạch, làm thơm hoặc thay đổi vẻ bề ngoài hoặc điều chỉnh mùi cơ thể hoặc bảo vệ, giữ gìn chúng trong điều kiện tốt. Còn những công dụng khác phải được liệt kê tại công dụng thứ hai hoặc công dụng thêm.

Những công bố tính năng, mục đích sử dụng sản phẩm mỹ phẩm sẽ không được chấp thuận: Tăng cường cảm xúc và hấp dẫn giới tính.

Cách ghi thành phần công thức có trong sản phẩm mỹ phẩm:

Thành phần có trong công thức sản phẩm phải được ghi đầy đủ theo thứ tự hàm lượng giảm dần.

Nêu đầy đủ tỷ lệ phần trăm của các thành phần có quy định về giới hạn nồng độ, hàm lượng tại các Phụ lục (Annexes) của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN. Giữa hàng đơn vị và hàng thập phân được đánh dấu bằng dấu phẩy (“,”).

Tên thành phần phải được ghi bằng danh pháp quốc tế.

Ngôn ngữ trình bày trong Phiếu công bố là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố sản phẩm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính phù hợp các nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (bản có ký tên, đóng dấu) với dữ liệu công bố (bản mềm) đã khai báo hoặc nộp cho cơ quan quản lý.

Bước 2: Lập hồ sơ và trình tự thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm đối với mỹ phẩm trong nước

Đối với tổ chức, cá nhân là nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu mỹ phẩm và tự chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường:

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp).

Đối với tổ chức, cá nhân đưa mỹ phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì cần phải có đầy đủ các giấy tờ sau:

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp).

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ);

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

Đối với mỹ phẩm nhập khẩu

Phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất/ Giấy chứng nhận đầu tư của cá nhân, tổ chức đưa mỹ phẩm ra thị trường (có chứng thực hợp lệ);

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam. Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật; and

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): Chỉ áp dụng đối với trường hợp công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu và đáp ứng các yêu cầu sau: CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp. CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Lưu trữ hồ sơ thông tin sản phẩm

Mỗi sản phẩm mỹ phẩm khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF – Product Information File) theo hướng dẫn của ASEAN lưu giữ tại địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Nội dung của Hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm gồm có 4 phần như sau:

Phần 1: Tài liệu hành chính và tóm tắt về sản phẩm;

Phần 2: Chất lượng của nguyên liệu;

Phần 3: Chất lượng của thành phẩm;

Phần 4: An toàn và hiệu quả.

Nội dung chi tiết của Hồ sơ Thông tin sản phẩm mỹ phẩm quy định tại Phụ lục số 07-MP.

Trong đó, Phần 1 của Hồ sơ thông tin sản phẩm phải được xuất trình ngay cho cơ quan kiểm tra, thanh tra khi được yêu cầu; các phần khác nếu chưa đầy đủ thì xuất trình trong vòng 15-60 ngày kể từ ngày kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Thực hiện thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược Việt Nam

Trong thời hạn 20 – 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược Việt Nam có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận công bố. Sau khi có số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm, sản phẩm được tự do lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam.

Kết quả xử lý hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hoặc từ chối cấp số lần nhận bản báo cáo về sản phẩm mỹ phẩm.

Số biên nhận của phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có giá trị 05 năm kể từ ngày phát hành. Sau 05 năm hết hạn, nếu tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục bán sản phẩm trên thị trường thì phải công bố lại trước khi hết hạn biên lai biên bản báo cáo sản phẩm mỹ phẩm và nộp lệ phí duy trì theo quy định.

Dịch vụ của Công ty Luật Việt An về  công bố sản phẩm mỹ phẩm nước hoa

Tư vấn chuẩn bị và đánh giá hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm sản phẩm nước hoa;

Soạn thảo hồ sơ pháp lý công bố lưu hành mỹ phẩm sản phẩm nước hoa;

Thay mặt Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về công bố lưu hành mỹ phẩm sản phẩm nước hoa;

Ngoài ra, công ty Luật Việt An sẽ hỗ trợ hướng dẫn công tác lưu trữ sau khi được cấp giấy phép, từ đó, giảm thiểu các vấn đề pháp lý phát sinh về việc công bố lưu hành mỹ phẩm trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thương Hiệu Mỹ Phẩm Úc Sukin Được Công Bố Lưu Hành Tại Luật Việt Tín / 2023

Kể từ khi làm dịch vụ công bố sản phẩm cho đến nay, Việt Tín đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn và trở ngại, có cả thành công và có cả thất bại. Nhưng nhờ có những khó khăn và những thất bại đó mà giờ đây chúng tôi mới có thể tự tin để nói với các doanh nghiệp rằng chúng tôi hoàn toàn có thể giúp các bạn hoàn thành việc đăng ký lưu hành trong thời gian nhanh nhất và với chi phí tiết kiệm nhất.

Được ra đời từ năm 2010, tính đến nay Sukin đã cho ra hơn 60 sản phẩm với đủ các dòng như sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm chăm sóc tóc, mỹ phẩm chăm sóc cơ thể. Và trong tương lai Sukin đảm bảo sẽ tiếp tục sản xuất thêm nhiều các dòng sản phẩm khác nữa để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Chính nhờ tiêu chí rõ ràng, cùng chất lượng sản phẩm tuyệt vời nên không có gì lạ khi Sukin trở thành một trong những thương hiệu mỹ phẩm được yêu thích nhất tại Úc.

Giấy chứng nhận lưu hành tự do của sản phẩm

Thư ủy quyền của nhà sản xuất/nhà phân phối ủy quyền cho phía doanh nghiệp Việt được phép đưa sản phẩm ra ngoài thị trường

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bản mềm thành phần công thức sản phẩm

Phiếu công bố sản phẩm (02 bản, một bản do Việt Tín soạn thảo và một bản mềm phiếu công bố)

Mặc dù đầu giấy tờ không nhiều, tuy nhiên việc chuẩn bị các loại giấy tờ này có thể khiến các doanh nghiệp gặp khá nhiều khó khăn bởi Cục quản lý dược rất khắt khe trong việc kiểm tra giấy tờ. Có khi mất cả mấy tháng chuẩn bị hồ sơ mà vẫn không được xét duyệt hồ sơ.

Nếu cảm thấy quá khó khăn trong việc chuẩn bị giấy tờ, trong việc thực hiện các thủ tục công bố,… các doanh nghiệp có thể tìm đến một đơn vị nhiều kinh nghiệm và đáng tin cậy như Việt Tín để được tư vấn và trợ giúp.

Xin cảm ơn và chúc các doanh nghiệp làm ăn phát đạt!

Việt Tín Hỗ Trợ Thành Công Thương Hiệu Mỹ Phẩm Pháp Avène Công Bố Lưu Hành Tại Việt Nam / 2023

Với bề dày hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Công bố mỹ phẩm, có thể nói Việt Tín đã giúp cho không ít các doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đưa những sản phẩm mỹ phẩm nổi tiếng, chất lượng cao trên thế giới về với thị trường Việt Nam. Công việc của các doanh nghiệp là đáp ứng nhu cầu làm đẹp, chăm sóc bản thân của khách hàng. Còn công việc của Việt Tín chính là giúp các doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc công việc họ đã lựa chọn trong thời gian ngắn nhất mà lại không tốn nhiều chi phí.

“Thời tiết ở Hà Nội đúng là thật khó chiều, y như cái tính cách cô người yêu của tôi”. Câu nói đùa mà như thật này của anh bạn tôi quả thật không thể nào đúng hơn khi mô tả về cái thời tiết ẩm ương ở Hà Nội và miền Bắc những ngày gần đây. Thời tiết khắc thế này, da có khỏe, có đẹp đến mấy cũng phải chào thua nếu không được chăm sóc cẩn thận. Ấy thế mà có một loại sản phẩm thần thánh có thể đánh bay mọi lo ngại về việc dưỡng và chăm sóc da cho những ngày thời tiết ẩm ương. Món quà tuyệt vời này có xuất xứ từ nước Pháp xa xôi – Avène. Và … trời ơi tin được không… Việt Tín chúng tôi cũng vừa hoàn thành sứ mệnh hỗ trợ thành công cho một doanh nghiệp trong việc công bố các dòng sản phẩm của Avène.

Được ra đời với ý tưởng bắt nguồn từ một dòng suối khoáng ở một ngôi làng cổ tại xứ sở hoa lệ Pháp, qua gần 300 năm hình thành và phát triển, đến nay thương hiệu Avène đã có một chỗ đứng nhất định trong thị trường mỹ phẩm đầy cạnh tranh trên toàn thế giới. Người ta yêu thích Avène bởi tính “tự nhiên” trong thành phẩn của các sản phẩm. Thêm vào đó, một trong những nguyên nhân khiến Avène luôn chiếm vị thế đó là các sản phẩm của thương hiệu này đều là thành quả của sự kết hợp hoàn hảo giữa quy trình sản xuất mỹ phẩm với quy trình sản xuất dược phẩm. Nếu được hỏi về một trong những sản phẩm lành tính được các bác sĩ da liễu khuyên dùng thì chắc chắn câu trả lời luôn luôn có sự góp mặt của Avène.

Avène cũng chứng minh được sự đa năng và thần kì của mình khi cho ra những dòng sản phẩm đa dạng từ xịt khoáng, dưỡng ẩm, kem chống nắng đến kem trị mụn, kem chống lão hóa, kem tẩy da chết,… Các dòng sản phẩm của Avène làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất. Với sự thay đổi thất thường của thời tiết ở Việt Nam thì Avène đúng là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Việc giúp doanh nghiệp triển khai thành công việc công bố sản phẩm Avène tại Việt Nam được coi là một điều may mắn và vinh dự của Luật Việt Tín. Xin được gửi lời cảm ơn quý doanh nghiệp đã luôn tin tưởng và đồng hành dịch vụ của chúng tôi.

Hiện nay, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự mình đăng ký công bố mỹ phẩm trực tuyến theo đường link: https://vnsw.gov.vn/.

Tuy nhiên việc đăng ký nàycó thể sẽ gặp một vài vướng mắc khiến các doanh nghiệp bối rối. Vì vậy, để việc đăng ký được trơn tru và thuận tiện, tiết kiệm thời gian và công sức cho quý doanh nghiệp, xin hãy liên hệ với Luật Việt Tín chúng tôi. Tất cả những gì doanh nghiệp cần chuẩn bị bao gồm sự tin tưởng và những loại giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao)

Giấy chứng nhận lưu hành tự do của sản phẩm (được hợp pháp hóa lãnh sự)

Thư ủy quyền của nhà sản xuất hoặc nhà phần phối ủy quyền cho phía công ty Việt Nam được phép bán mỹ phẩm ra thị trường

Bản thành phần công thức sản phẩm (bản mềm)

Phiếu công bố sản phẩm (Việt Tín hỗ trợ soạn thảo)

Chữ ký số của doanh nghiệp

Tài khoản đăng nhập trên website của Cục Quản Lý Dược (nếu có)

Việt Tín xin cảm ơn và chúc các quý doanh nghiệp luôn thành công!

Cách Lập Phiếu Công Bố Sản Phẩm Mỹ Phẩm Và Dữ Liệu Công Bố / 2023

Lập phiếu công bố mỹ phẩm như thế nào? Cách lập phiếu công bố mỹ phẩm theo đúng hướng dẫn của bộ y tế

Trước khi nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm thì việc lập phiếu công bố vô cùng quan trọng, việc lập phiếu công bố quyết định tới tính đúng sai của hồ sơ và giúp đỡ doanh nghiệp không phải giải trình với cơ quan chức năng sau này

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được lập theo mẫu. Hiện nay khi công bố qua mạng tại cổng thông tin hải quan một cửa https://vnsw.gov.vn thì vẫn phải làm tuy nhiên sẽ dùng bản mềm sẵn tren trang, Phiếu công bố phải được người đại diện theo pháp luật ký, có đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Mỗi sản phẩm mỹ phẩm được công bố trong một Phiếu công bố.

Sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất hoàn chỉnh tại mỗi công ty sản xuất khác nhau thì công bố riêng. Trường hợp có trên một công ty tham gia các công đoạn sản xuất để sản xuất ra một sản phẩm hoàn chỉnh thì lập chung trong một Phiếu công bố và phải nêu rõ tên và địa chỉ đầy đủ của từng công ty.Các sản phẩm cùng một chủ sở hữu sản phẩm thuộc một trong các trường hợp sau đây được phép công bố trong một phiếu công bố:– Các sản phẩm được đóng dưới tên chung và được bán dưới dạng một bộ sản phẩm.– Các sản phẩm cùng tên, cùng dòng sản phẩm có công thức tương tự nhau nhưng có màu sắc hoặc mùi khác nhau. Đối với sản phẩm nhuộm tóc, nước hoa công bố riêng cho từng màu, mùi.– Các dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược – Bộ Y tế quyết định dựa vào quyết định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN.

Cách ghi thành phần công thức có trong sản phẩm mỹ phẩm:

Những chất sau đây không được coi là thành phần của mỹ phẩm:– Tạp chất trong nguyên liệu được sử dụng.– Các nguyên liệu phụ được sử dụng vì mục đích kỹ thuật nhưng không có mặt trong sản phẩm thành phẩm.– Nguyên liệu được sử dụng với số lượng cần thiết như dung môi hoặc chất mang của các thành phần tạo mùi.

Ngôn ngữ trình bày trong Phiếu công bố là tiếng Việt hoặc tiếng Anh

Các nội dung ghi tại mục 3 (Mục đích sử dụng), mục 7 (Thông tin về tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường), mục 8 (Thông tin về người đại diện theo pháp luật của Công ty), mục 9 (Thông tin về Công ty nhập khẩu) trong Phiếu công bố phải ghi bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh.

Dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố):

Truy cập vào trang thông tin điện tử của hải quan một cửa, điền đầy đủ thông tin theo quy định vào cơ sở dữ liệu, sao lưu vào phương tiện lưu giữ điện tử (USB, CD-ROM, …). Phiếu công bố nộp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải được in ra từ cơ sở dữ liệu đó.

Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố sản phẩm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính phù hợp các nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (bản có ký tên, đóng dấu) với dữ liệu công bố (bản mềm) đã khai báo hoặc nộp cho cơ quan quản lý.

Cách ghi phiếu công bố theo Phụ lục số 02-MP thông tư 06/2011/TT-BYT như sau:

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨMGUIDANCE DOCUMENT ON PRODUCT NOTIFICATION

Cách ghi mục đích sử dụng của mỹ phẩm:Mục đích sử dụng của mỹ phẩm gồm công dụng chính và công dụng thứ hai/ công dụng phụ.Công dụng chính của mỹ phẩm: Mỹ phẩm được sử dụng cho những phần cho phép của cơ thể với mục đích duy nhất hoặc mục đích chính là làm sạch, làm thơm hoặc làm thay đổi về bề ngoài hoặc điều chỉnh mùi cơ thể hoặc bảo vệ, giữ gìn chúng trong điều kiện tốt.Công dụng thứ hai/ công dụng phụ là công dụng nằm ngoài phạm vi nói trên.Trên phiếu công bố mỹ phẩm có thể ghi một công dụng chính của mỹ phẩm. Nếu mỹ phẩm có từ 2 công dụng trở lên thì ghi công dụng chính trước, sau đó đến các công dụng phụ sau.

Tham khảo cách ghi mục đích sử dụng của mỹ phẩm tại văn bản hướng dẫn số 1609/QLD-MP của Cục quản lý Dược về việc Hướng dẫn phân loại mỹ phẩm, công bố tính năng mỹ phẩm

Bạn đang xem bài viết Công Bố Lưu Hành Mỹ Phẩm Sản Phẩm Nước Hoa / 2023 trên website Skintredep.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!